Title Image

Informacija apie draudimą

Informacija apie siūlomą draudimą ir asmens duomenų tvarkymą:

  1. Papildomos draudimo veiklos tarpininkas – VšĮ „Trenkturas“, įmonės kodas 303386460, S.Žukausko g. 20A-4, LT-08234 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. Nr.: +370 686 15 111, el. p. [email protected].
  2. Draudiko draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašas pateikiamas adresu www.gjensidige.lt
  3. Draudėjas – VšĮ „Trenkturas“, įmonės kodas 303386460, S.Žukausko g. 20A-4, LT-08234 Vilnius, Lietuvos Respublika.
  4. Klientas/apdraustasis – Jūs, t.y. fizinis asmuo, kuris užsiregistravimo į VšĮ „Trenkturas“ organizuojamą pėsčiųjų žygį Lietuvos Respublikoje ir sumokėjo 3€ draudimo įmoką.
  5. Draudikas – akcinė draudimo bendrovė „Gjensidige“, adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuvos Respublika, telefonas 1626, el. p. [email protected].
  6. Jūs esate apdraudžiamas(-a) pagal ADB „Gjensidige“ Asmens draudimo taisykles Nr. 009. Rizikos, nuo kurių draudžiama: Kaulų ir sąnarių traumos (draudimo suma iki 3000 Eur), Minkštųjų audinių traumos (draudimo suma iki 3000 Eur). Nuo kitų taisyklėse nurodytų rizikų nedraudžiama.
  7. Asmens draudimą galite įsigyti tik tuo atveju, jeigu registruojatės į VšĮ „Trenkturas“ organizuojamą žygį. Atskirai nuo registracijos į žygį draudimo šiomis sąlygomis įsigyti negalite. Rekomendacija dėl draudimo produkto Jums neteikiama. Jeigu pageidaujate draudimo individualiai aptartomis sąlygomis, prašome kreiptis į ADB „Gjensidige“ telefonu 1626. Draudimo įsigijimas registuojantis į žygį nėra privalomas.
  8. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai, kylantys iš draudimo sutarties, sprendžiami derybų būdu. Jei šalys nepasiekia susitarimo, ginčas sprendžiamas / nagrinėjamas neteismine tvarka Lietuvos banke, Totorių g. 4, LT-01103 Vilnius (daugiau informacijos www.lb.lt) arba teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Išsami informacija apie ginčų ir pretenzijų nagrinėjimo tvarką skelbiama Draudiko tinklalapyje www.gjensidige.lt.
  9. Draudikas Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis) tvarko tik tiek, kiek tai yra būtina draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymą – https://www.gjensidige.lt/asmens-duomenu-tvarkymo-principai.
  10. Jūs patvirtinate, kad:
   • susipažinote su Draudimo produkto informaciniu dokumentu, draudimo taisyklėmis ir jokių pastabų neturite;
   • sutinkate vykdyti draudimo taisyklėse ir draudimo sąlygų apraše nurodytas Apdraustojo teises ir pareigas.
  11. Įvykus draudžiamajam įvykiui, Jūs privalote nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų apie tai pranešti ADB „Gjensidige“ telefonu 1626, +370 5 2721626 arba registruoti žalą internetu www.gjensidige.lt.