Title Image

Žygių nuostatai

VŠĮ „TRENKTURAS“ ORGANIZUOJAMŲ ŽYGIŲ NUOSTATAI

BENDROJI INFORMACIJA

1. Žygius organizuoja VšĮ TrenkTuras (į. k. 303386460, adresas P. Lukšio g. 1, LT-08221 Vilnius, www.TrenkTuras.lt, [email protected], +370 520 34 434) – toliau nuostatuose Organizatorius).

2. Žygių tikslai:
2.1. populiarinti pėsčiųjų žygius, sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą;
2.2. skatinti ekologišką, gamtą tausojantį laisvalaikį;
2.2. supažindinti visuomenę su Lietuvos ir užsienio valstybių gamta, nacionaliniais parkais ir vaizdingais kraštovaizdžiais.

3. Žygeiviai registruodamiesi ir dalyvaudami žygiuose sutinka su VšĮ „TrenkTuras“ organizuojamų žygių nuostatais (toliau – Nuostatai), todėl prašome juos atidžiai perskaityti ir įsitikinti, kad juos tinkamai supratote. Jeigu žygeivis į žygį registruoja kitą asmenį, jis įsipareigoja užtikrinti, kad tas kitas asmuo būtų supažindintas su šiais Nuostatais ir su jais sutiktų.

4. Konkrečių žygių maršrutai, starto vieta ir starto laikai skelbiami Žygių internetinėje svetainėje.

NAUDOJAMI TERMINAI

5. Žygio dalyvio pasas – kortelė, kurią kiekvienas žygio dalyvis kiekviename poilsio ir pagalbos punktuose turi pateikti pažymėti Organizatorių atstovui. Medaliai ir el. diplomai dalyviams įteikiami atsižvelgiant į surinktas žymas kortelėje. Medaliai įteikiami įveikus visą maršrutą ir surinkus visas žymas kortelėje.

6. Kontrolinė priemonė – priemonė arba prietaisas, kurio pagalba visuose žygio maršrutuose bei poilsio ir pagalbos punktuose identifikuojami žygio dalyviai.

7. Startinis paketas – kontrolinė priemonė, suteikiama žygiui svarbi informacija ir priemonės.

8. Žygių internetinė svetainė – visi Organizatoriaus organizuojami žygiai yra skelbiami www.TrenkTuras.lt ir/arba www.TrekTours.eu internetinėse svetainėse. 

9. Partneris –  organizacija, prisidedanti prie konkretaus žygio organizavimo. Žygio Partnerių sąrašas skelbiamas Žygių internetinėje svetainėje.

10. Poilsio ir pagalbos punktas – žygio maršrutuose įrengti punktai, kuriuose:

10.1. gali pasipildyti vandens atsargas, pailsėti, užkąsti;
10.1. gali nutraukti žygį ir būti parvežtas į finišą;

DALYVIAI

11. Asmenys iki 18 metų amžiaus užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų ar globėjų sutikimas dėl jų dalyvavimo žygyje ir/arba viso žygio metu jie bus prižiūrimi tėvų (globėjų arba trenerių), kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.

12. Vaikai iki 16 metų amžiaus gali dalyvauti tik kartu su tėvais, globėjais ar treneriais.

13. Ilgesnių nei 50 km maršrutų dalyviai starto metu privalo būti 18 metų amžiaus arba vyresni.

14. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas žygyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą ir laikosi galiojančių žygio vietos valstybės teisės aktų numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų (pavyzdžiui, jeigu žygis vyksta Lenkijos Respublikoje, taikomi Lenkijos teisės aktai; jeigu žygis organizuojamas Lietuvoje, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir pan.) bei Organizatoriaus atstovų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą. Kilus įtarimams dėl netinkamos sveikatos būklės, Organizatoriams paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje ir pasikonsultuoti su gydytoju. Jeigu dalyvis pasijunta prastai ir/arba pačiam dalyviui kyla abejonių dėl savo sveikatos būklės ir galimybių tęsti žygį, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje ir pasikonsultuoti su gydytoju.

15. Žygio dalyviai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems dalyviams ar kitų dalyvių sveikatai ir/ar gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Organizatorių. Vykdydamas viešosios valdžios (valstybių ir savivaldybių įmonių, įstaigų ir organizacijų) nurodymus, Organizatorius turi teisę įsitikinti, kad žygio dalyvių sveikata nesudaro grėsmės visuomenės sveikatos apsaugai (pavyzdžiui, epidemijų atveju) ir pasilieka teisę neleisti užsiregistravusiam į žygį asmeniui dalyvauti žygyje, kai jo sveikatos būklė kelia pavojų kitų dalyvių sveikatai ir/ar gyvybei.

16. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad Organizatoriai neatsako už dalyvio sveikatai padarytą žalą ar gyvybei sukeltą pavojų ir neatlygins turtinės ar neturtinės žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų, nelaimingų atsitikimų žalos dalyvio sveikatai, gyvybei ir turtui, atsiradusių dalyvaujant žygyje, tenka tik dalyviui.

17. Dalyvis taip pat atsako už savo veiksmais ar neveikimu padarytą žalą gamtai, laukinei gyvūnijai, kitų dalyvių sveikatai, gyvybei ir turtui.

REGISTRACIJA

18. Žygio dalyviai privalo užsiregistruoti ir sumokėti dalyvio mokestį.

19. Registracija į žygį ar į atskirus maršrutus gali būti stabdoma bet kada iki žygio pradžios, dėl galimybės priimti ribotą žygeivių skaičių dalyvių į žygį ar į atskirą maršrutą. Informacija apie stabdomą registracija skelbiama Žygių internetinėje svetainėje, bei kitais kanalais.

20. Dalyvio mokestis artėjant žygiui gali didėti. Informacija apie dalyvio mokesčio pokyčius skelbiama Žygių internetinėje svetainėje, bei kitais kanalais.

21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje numatyta išimtimi dalyvio mokestis į masinius žygius nėra grąžinamas ir jo negalima panaudoti kitam žygiui, išskyrus atvejus, kai žygis yra atšaukiamas arba keičiama jo data. Jeigu žygio data arba kitos žygio sąlygos keičiamos dėl neįprastų aplinkybių, kurių Organizatorius negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, t.y. nenugalimos jėgos (force majeure), dalyvio mokestis Organizatoriaus sprendimu gali būti negrąžinamas dėl žygio datos ar kitų sąlygų pasikeitimo. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis laikomos nepalankios gamtinės (oro) sąlygos, gamtos stichinės nelaimės, karas, terorizmas, riaušės, embargas, privalomi vykdyti valstybės ar savivaldybių institucijų nurodymai, gaisrai, potvyniai, avarijos, tinklo infrastruktūros gedimai, kibernetinės atakos.

22. Registracijos metu dalyvis privalo pateikti Asmens duomenų tvarkymo politikoje nurodytus duomenis:

22.1. kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, mobilaus telefono nr., miestas, šalis);
22.2. gimimo data;
22.3. lytis;
22.4. komanda / klubas / organizacija – pavadinimai neribojami, tačiau privalo būti etiški bei neprieštarauti Nuostatams (neprivalomi duomenys).

Jeigu šis Nuostatų punktas neatitinka Asmens duomenų tvarkymo politikos redakcijos, taikomos Asmens duomenų tvarkymo politikos nuostatos.

23. Registruodamasis dalyvis supranta, kad esant organizaciniam poreikiui, siekdamas tinkamai įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, Organizatorius gali susisiekti (trumpąja žinute arba skambučiu) su dalyviu jo nurodytu mobiliuoju telefonu.

24. žygio dalyvio mokestį įskaičiuota:

24.1. startinis paketas;
24.2. geriamas vanduo ir arbata daugelyje poilsio ir pagalbos punktų;
24.3. karštas maistas dalyviams, einantiems daugiau nei 20 km;
24.4. medicininė pagalba ekstremaliais atvejais;
24.5. el. diplomai visiems žygio dalyviams;
24.6. medaliai tik įveikus pasirinktą maršrutą;
24.7. parvežimas į finišą iš bet kurio poilsio ir pagalbos punkto dalyviui pageidaujant.

25. Į žygio dalyvio mokestį gali būti įskaičiuoti papildomi priedai (kelto bilietai ir pan.), kai tai nurodyta atitinkamo žygio aprašyme Žygių internetinėje svetainėje.

26. Startinių paketų atsiėmimas:

26.1. Startiniai paketai išduodami renginio dieną ne anksčiau kaip 15 min. iki Žygių internetinėje svetainėje paskelbto maršruto starto laiko intervalo pradžios.
26.2.
Startiniai paketai nebeišduodami po starto laiko intervalo pabaigos, t.y. po starto laiko intervalo pabaigos startuoti ir dalyvauti žygyje nebegalima.
26.3. Esant kitoms startinio paketo atsiėmimo galimybėms, Organizatorius apie jas paskelbs Žygių internetinėje svetainėje.

KOMANDOS

27. Žygio dalyviai registracijos metu neprivalo nurodyti komandos pavadinimo.

28. Tos pačios komandos nariai registracijos metu gali rinktis skirtingus maršrutus.

29. Žygio dalyviai, registracijos metu nurodę komandos pavadinimą, dalyvaus komandinėje įskaitoje.

30. Kiekvienos komandos rezultatas skaičiuojamas kaip visų komandos narių įveiktų kilometrų suma.

31. Trys komandos, parodžiusios geriausius rezultatus, bus apdovanotos rėmėjų įsteigtais prizais.

REGISTRACIJA Į SOLO ŽYGĮ

32. Žygio dalyviai privalo pasirinkti Solo žygio dieną, užsiregistruoti ir sumokėti dalyvio mokestį.

33. Solo žygio maršruto žemėlapis mobiliojoje programėlėje ir virtualus žemėlapis bus aktyvus visą parą pasirinktą diena ir papildomas pora valandų jei maršruto ilgis lemia, kad jo įveikimui reikia daugiau laiko.

34. Pirkėjai, prieš registruodamiesi į Solo žygį, privalo įvertinti visas su žygiu susijusias aplinkybes ir galimybė pasinaudoti paslauga.

35. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje numatyta išimtimi registracijos į Solo žygį mokestis nėra grąžinamas ir jo negalima panaudoti kitam žygiui, išskyrus atvejus, kai paslauga negalima pasinaudoti dėl organizatoriaus kaltės. Jeigu žygio data arba kitos žygio sąlygos keičiamos dėl nepaprastų aplinkybių, kurių Organizatorius negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, t.y. nenugalimos jėgos (force majeure), dalyvio mokestis Organizatoriaus sprendimu gali būti negrąžinamas dėl žygio datos ar kitų sąlygų pasikeitimo. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis laikomos nepalankios gamtinės (oro) sąlygos, gamtos stichinės nelaimės, karas, terorizmas, riaušės, embargas, privalomi vykdyti valstybės ar savivaldybių institucijų nurodymai, gaisras, potvyniai, avarijos, tinklo infrastruktūros gedimai, kibernetinės atakos.

DOVANŲ KUPONAI

36. Dovanų kuponas galioja 12 mėnesių nuo įsigijimo dienos. Dovanų kupone nurodytą sumą galima panaudoti registruojantis į Solo žygius. Dovanų kuponą galima panaudoti registruojantis į daugiau nei vieną žygį kol jo suma nebus pilnai išnaudota.

37. Pirkėjai, prieš įsigydami Dovanų kuponą, privalo įvertinti visas su Dovanos kuponu susijusias paslaugos teikimo aplinkybes ir įsigijusio ar apdovanotojo galimybes pasinaudoti Dovanų kupone numatytomis paslaugomis.

38. Pirkėjas, įsigijęs Dovanų kuponą nuotoliniu būdu organizatoriaus internetinėje svetainėje gali atsisakyti sutarties (t. y. grąžinti įsigytą ir nepanaudotą Dovanų kuponą) per 14 (keturiolika) dienų nuo Dovanų kupono įsigijimo dienos ir atgauti sumokėtą kainą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228(10) straipsniu. Pirkėjui panaudojus Dovanų kuponą jis yra jokiais atvejais negrąžinamas.

ŽYGIAVIMO TAISYKLĖS

39. Žygio dalyviai turi patys pasirūpinti ir su savimi žygio metu nuolat turėti tinkamą aprangą, patogią avalynę, gėrimus bei maistą, reikalingus asmeninius medikamentus. Tamsiu paros metu kiekvienas Žygio dalyvis privalo naudoti atšvaitus, dėvėti liemenes arba drabužius su šviesą atspindinčiais elementais.

40. Žygio dalyvis privalo:

40.1. laikytis šių Nuostatų;

40.2. saugoti savo asmeninius daiktus viso žygio metu;

40.3. susižeidus ar sutrikus sveikatai kreiptis į medikus ir apie tai informuoti Organizatorių;

40.4. viso žygio metu su savimi turėti asmens dokumentą;

40.5. informuoti Organizatorių telefonu arba Organizatoriaus atstovą asmeniškai apie pasitraukimą iš žygio;

40.6. laikytis saugomų teritorijų lankymo tvarkos ir kitų vietovės lankymo taisyklių:

40.6.1. konkrečios vietovės lankymo taisyklės skelbiamos Žygių internetinėje svetainėje prie atitinkamo žygio aprašymo;
40.6.2. nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų;

41. Žygio dalyvis turi teisę:

41.1. pasiklydus ar nesuprantant maršruto kreiptis į Organizatorių pagalbos;
41.2. kartu su savimi vestis augintinį, tačiau privalo paisyti galiojančių žygio vietos valstybės teisės aktų (pavyzdžiui, jeigu žygis vyksta Lenkijos Respublikoje, taikomi Lenkijos teisės aktai; jeigu žygis organizuojamas Lietuvoje, taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai ir pan), ir užtikrinti, kad gyvūnas nekels pavojaus kitiems žygio dalyviams bei aplinkiniams, taip pat, neterš aplinkos;
41.3. gauti el. diplomą;
41.4. įveikus visą pasirinktą žygio maršrutą gauti medalį.

42. Žygio metu dalyviams draudžiama:

42.1. eiti kitaip, nei patvirtinta Žygio maršruto trasa;
42.2. naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis, bėgti arba plaukti, siekiant įveikti bent dalį maršruto atstumo;
42.3.
skleisti politinę propagandą;
42.4.
bet kokia forma reikšti tautinį, etninį, religinį, rasinį, kultūrinį, nepakantumą;
42.5.
žeminti ir tyčiotis iš kitų žygio dalyvių;
42.6.
pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles ir kitus galiojančius žygio vietos valstybės teisės aktus ir taisykles;
42.7.
šiukšlinti stovyklų teritorijoje, poilsio vietose, žygio maršrute;
42.8.
vartoti alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas;
42.9.
rūkyti visame žygio maršrute, poilsio ir pagalbos punktuose, miške, o taip pat kitose padidinto gaisringumo vietose;
42.10.
kurti laužus;
42.11.
stovyklauti tam neskirtose vietose;
42.12.
niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus, augmeniją ir gyvūniją.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiais Nuostatais ir jais vadovautis registracijos ir viso žygio metu.

44. Žygio dalyviai perduodami registraciją kitam asmeniui įsipareigoja jį / ją informuoti apie šiuos Nuostatus, su kuriais jie susipažino ir sutiko patvirtindami savo registraciją,  ir užtikrinti, kad kitas dalyvis susipažintų su šiais Nuostatais.

45. Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo koreguoti šiuos Nuostatus.

46. Žygio dalyviai pažeidę Nuostatus, Organizatoriaus atstovui paprašius, privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje. Šiems dalyviams neišduodami medaliai ir diplomai, negrąžinamas žygio dalyvio mokestis. Registracijos sistemoje pažymima, kad šie dalyviai įveikė 0 km.  

47. Kiekvienas žygio dalyvis registruodamasis yra informuojamas ir supranta, kad žygio dalyvių saugumo užtikrinimui bei srautų eismo valdymui, vadovaudamasis savo teisėtu interesu užtikrinti dalyvių saugumą bei patogumą, Organizatorius vykdo vaizdo stebėjimą. Keliuose žygio maršruto vietose Organizatorius naudoja vaizdo stebėjimo kameras, kad galėtų reaguoti į susidarančias spūstis maršrute bei jas valdyti. Vaizdo stebėjimas vykdomas realiu laiku. Vaizdo įrašai gali būti peržiūrimi tik specifiniais atvejais, pavyzdžiui, įvykus incidentui.

48. Kiekvienas žygio dalyvis registruodamasis yra informuojamas ir supranta, kad Organizatorius ir žygio Partneriai, vadovaudamiesi savo teisėtu interesu populiarinti savo veiklą bei siekti žygio tikslų, viso žygio metu gali daryti nuotraukas bei filmuoti žygio dalyvius, o gauta medžiaga gali būti be jokių apribojimų naudojama rinkodaros tikslais, viešinant nuotraukas ir/ar filmuotą medžiagą tiek Organizatoriaus ar žygio partnerių internetinėse svetainėse, tiek socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidoje.

49. Užtikriname medikų budėjimą viso žygio metu. Prireikus medicinos pagalbos reikia nedelsiant skambinti Žygio dalyvio pase nurodytu med. pagalbos numeriu arba, nepavykus prisiskambinti šiuo numeriu, bendruoju pagalbos telefonu 112;

50. Renginys yra nekomercinis, dalyvio mokestis renkamas norint užtikrinti kokybišką renginio infrastruktūrą, žygio dalyvių saugumą ir aprūpinimą būtinomis priemonėmis.

NETEISMINIŲ GINČŲ SPRENDIMAS

51. Savo pretenzijas / reikalavimus dėl VšĮ  „TrenkTuras“ suteiktų paslaugų ar įsigytos produkcijos Dalyvis gali pateikti tiesiogiai VšĮ  „TrenkTuras“:

51.1.El. paštu [email protected];

51.2. Registruotu laišku, siunčiant adresu P. Lukšio g. 1, LT-08221 Vilnius.

52. Jeigu Dalyvis nėra patenkintas galutiniu VšĮ  „TrenkTuras“ atsakymu dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:

52.1. El. paštu [email protected];

52.2. Užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/;

52.3. Atvykus į tarnybą adresu: Vilniaus g. 25, Vilnius.

53. Visi ginčai su Organizatoriumi sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti iškilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.